X
402 - Grues dans le Jura

MATERIAŁY EDUKACYJNE

Królestwo to niezwykła opowieść o przyrodzie, tej najdzikszej i nietkniętej jeszcze ludzką ręką. Perfekcyjnie zrealizowana superprodukcja, zamykająca filmowy cykl Mikrokosmos i Makrokosmos, nie jest jednak wyłącznie katalogiem zwierząt zamieszkujących nasze lasy. To również niezwykle cenne merytorycznie widowisko o znaczeniu otaczającej nas przyrody, jej bogactwie, pięknie i rządzących nią prawach, o związkach człowieka ze środowiskiem naturalnym, o tym jak zmieniały się w czasie. Dla nas film tym cenniejszy, że przenosi widza do serca prastarego lasu pierwotnego, który tysiące lat temu pokrywał Europę, a którego jedynym zachowanym do dziś fragmentem jest Puszcza Białowieska.

„Żeby zrozumieć drzewo, musisz zrozumieć las” – mówił David Suzuki, kanadyjski naukowiec i przyrodnik. Królestwo daje wyjątkową możliwość interdyscyplinarnej pracy z uczniami na każdym etapie nauczania. Wykorzystujący zdobycze współczesnej techniki film przenosi nas w samo serce prastarej puszczy. Śledzimy sekwencję poruszających obrazów, których głównymi bohaterami są zwierzęta ,,podglądane” okiem kamery i będące częścią ekosystemu prapuszczy. Twórcy skupiają się na indywidualnych historiach zwierząt, tworzą rodzaj fabularyzowanej opowieści, ułatwiając tym samym odbiór i wzbudzając emocje u młodego widza. Jest w Królestwie oczywiście również miejsce dla człowieka, który dzięki temu środowisku przetrwał, ale i niestety próbuje je zmieniać. Film prowokuje do pytań, dociekań, uwrażliwia na tajemniczy świat dzikiej przyrody, zgłębia relacje człowiek–natura, nie ucieka od wątpliwości o charakterze etycznym i filozoficznym. To nie tylko fascynująca lekcja na temat ewolucji, to również lekcja historii – przywołująca dzieje pierwszego osadnictwa i antropologiczne obserwacje dotyczące życia naszych praprzodków.

Materiały dydaktyczne, do pobrania poniżej, zostały stworzone z myślą o osobach, które chciałaby przeprowadzić zajęcia zainspirowane filmem Królestwo. Scenariusze lekcji, przygotowane przez doświadczonych nauczycieli doceniających rolę środków audiowizualnych w edukacji, dotyczą przyrody oraz historii i społeczeństwa w szkole podstawowej (wprowadzają w świat prastarego lasu, zwierząt zamieszkujących go na przestrzeni wieków oraz pierwszych ludzkich wspólnot), a także biologii i geografii w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych (na III etapie edukacyjnym poruszają takie zagadnienia, jak funkcje lasu, zależności w ekosystemie, zasoby naturalne Polski, walory przyrodnicze i turystyczne czy ochrona środowiska przyrodniczego, a na IV etapie skupiają się na bioróżnorodności, formach ochrony przyrody, gatunkach chronionych, reintrodukcji, zasobach leśnych, procesach wylesiania i zalesiania).

Każdy konspekt, opracowany zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki, odwołuje się do konkretnych wymagań podstawy programowej. Materiały przygotowano w taki sposób, by rozwijały zmysł obserwacji i kreatywność uczniów, doskonaliły umiejętności analizy, wnioskowania i konstruowania spójnych wypowiedzi, rozbudzały zainteresowanie tematem i ułatwiały opanowanie danego zagadnienia. Część scenariuszy wymaga zastosowania urządzeń multimedialnych, co z kolei jest odpowiedzią na jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku 2016/2017 – „rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży”.

Mam nadzieję, że nasze propozycje nie tylko trafią do Państwa szkolnej praktyki, lecz także zachęcą do poprowadzenia innych lekcji i projektów z wykorzystaniem filmu Królestwo.

Anna Równy
trener edukacji filmowej
nauczyciel konsultant

 

Dossier edukacyjne

Scenariusze lekcji - Szkoła Podstawowa

Scenariusze lekcji - Gimnazjum

Scenariusze lekcji - Szkoła Ponadgimnazjalna

 

.